ساخت انیمیشن محوطه ، نما و فضاهای داخلی ساختمان و مجموعه

1- برای ساخت انیمیشن محوطه یا داخل ساختمان به نقشه معماری نیاز داریم و بایستی برای انجام انیمیشن یک مسیر برای حرکت دوربین تعیین شود ، به عنوان مثال دوربین پس از طی مسیر در محوطه و نمایش نماها وارد ساختمان می شود و با چرخش 360 درجه جزئیات داخلی و محوطه و نماها را نمایش می دهد.

2- زمان و هزینه انجام انیمیشن پس از مشاهده نقشه ها و جزئیات طرح مشخص می شود. 

فراهانی ( مهندس معمار )    09121959319  – 66122845 

 

نمونه کارهای  3D MAX

 

نمونه کارهای طراحی نما

 

نمونه کارهای طراحی داخلی

 

ساخت انیمیشن نما و خارجی ساختمان

ساخت انیمیشن محوطه ساختمان

ساخت انیمیشن داخلی ساختمان