طراحی نما و تائیدیه نما منطقه 1 2 3 4 5 6 7 10 و 11 شهرداری تهران

انجام طراحی نما و تائیدیه کمیته نمای شهرداری منطقه 1 2 3 4 5 6 7 10 11 تهران

تعرفه طراحی نما : مساحت نما ضربدر مترمربعی 20000 تومان  طراحی نمای ارزان حداقل قیمت و حق الزحمه طراحی نما طراحی نمای ساختمان منطقه یک دو سه پنج شش هفت

زمان طراحی نما و تائیدیه نما : برای هر نما 2 گزینه طراحی می شود تا مقایسه و انتخاب توسط کارفرما راحت تر شود و طراحی هر گزینه 2 روز زمان می برد. زمان لازم برای تائید طرح در کمیته نما در جلسه اول یا جلسه دوم برگزاری کمیته نما می باشد و هر هفته یکبار در روز مشخصی کمیته نمای هر منطقه برگزار می گردد که از قبل باید نوبت گرفته شود. تائیدیه نما شهرداری منطقه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تهران تغییر نما مجوز اجرای نما

مراحل طراحی نما و اخذ تائیدیه :

- تعیین قیمت و زمان ، تعیین مصالح نما و سبک طراحی نما و قرارداد طراحی نما فرم تایید نما

- انجام طراحی نما ( طراحی 2 گزینه متفاوت ) به صورت تری دی ( 3d ) در مدت 2 روز برای هر گزینه ، بازسازی نما

- بررسی گزینه ها توسط مالک و انجام اصلاحات احتمالی روی طرح انتخابی نما برگه مصوبه نما از شهرداری منطقه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 هران

- تهیه آلبوم کمیته نما ( آلبوم کمیته نما فرمت خاصی دارد که تقریبا هر منطقه با منطقه دیگر متفاوت است. در کل مدارک آلبوم کمیته نما شامل صفحه اصلی که مشخصات پروژه و طراح است ، تصاویر وضع موجود ، همسایه ها ، 3d طرح ، جانمایی طرح 3d در میان همسایه ها در فتوشاپ ، نقشه های اندازه گذاری نما و جزئیات اجرایی نما و پلان ها است )

- اخذ نوبت از کمیته نما و حضور طراح نما ( دفتر طراحی فراهانی ) در جلسه کمیته نما و انجام اصلاحات احتمالی مدنظر کمیته نما و در نهایت اخذ تائیدیه در جلسه اول یا دوم کمیته نما

مدارکی که تحویل کارفرما می شوند : آلبوم کمیته نما ( تصاویر تری دی و نقشه اندازه گذاری نما و جزئیات اجرایی نما و ... ) + برگه مصوبه کمیسیون نما ( تائیدیه کمیته نما ) + طرح نورپردازی نما به صورت تری دی

09121959319  -  66121664

فراهانی  -  پایه 2 طراحی و نظارت معماری

طراحی نمای ساختمان 2 نبش 6 طبقه

 

طراحی نمای ساختمان آجری 2 بر

طراحی نما و تائیدیه کمیته نما منطقه 2

طراحی نما مرزداران اشرفی اصفهانی

طراحی نما

طراحی نمای ساختمان مسکونی موقعیت اداری

طراحی نما و تائیدیه نمای ساختمان مسکونی موقعیت اداری

 

 

طراحی نمای ساختمان

تائیدیه کمیته نما

 

نمونه کارهای بیشتر

 

09121959319  -  66121664

فراهانی  -  پایه 2 طراحی و نظارت معماری