طراحی نمای ساختمان با تائیدیه شورای نما

طراحی نمای ساختمان و تائیدیه شورای نما

*طراحی و 3d و تهیه دفترچه طراحی نما جهت ارائه به شورای نما در 3 روز

مراحل طراحی و اخذ تائیدیه نما در مناطق شهرداری تهران :

1- بررسی وضع موجود ملک ، همسایگی ها ، دسترسی ها و دید و منظر و تهیه کروکی و عکس جهت ارائه در دفترچه طراحی نما

2- طراحی نما بر اساس نقشه های معماری با توجه به ضوابط و اصول طراحی نمای مورد تائید شهرداری منطقه یک

3- انجام 3dmax ( تری دی مکس ) نما  و تهیه عکس های سه بعدی تری دی مکس

4- تهیه طرح نورپردازی شب نمای ساختمان

5- تهیه دفترچه طراحی نما ( آلبوم رنگی نما جهت بررسی در شورای معماری نما )

6- اخذ تائیدیه کمیته نما

طراحی و 3d و تهیه دفترچه طراحی نما در 3 روز

 

نمونه کارهای طراحی نما

 

نمونه کارهای طراحی داخلی

 

  فراهانی   /   ارشد معماری

09121959319   /   66122845