انجام طراحی ، نورپردازی و 3d سردر مجموعه ها ، شهرک ها و شرکت ها

- طراحی سردر مجموعه ها ، شهرک ها و شرکت ها

- نورپردازی سردر و نمای ساختمان

- انجام 3d مکس و تهیه نقشه های اجرایی سردر و نمای ساختمان ها

 

زمان مورد نیاز طراحی و 3d سردر 2 روز

 

نمونه کارهای طراحی نما

 

نمونه کارهای طراحی داخلی

 

  فراهانی   /   ارشد معماری

09121959319   /   66122845

 

سردر طراحی سردر نقشه سردر نورپردازی طراحی سردر ساختمان نورپردازی سردر ورودی مجموعه ورودی شهرک

 3dسردر

ایده طراحی سردر

طراحی سردر شهرک انجام طراحی و 3d سردر

سردر ساختمان سردر مجتمع