نورپردازی نمای ساختمان و ترکیب بندی رنگ نما

1- در طراحی نما هدف از استفاده از رنگ ، نور ، سایه و نورپردازی هدایت چشم و ایجاد جذابیت بصری از طریق ایجاد ریتم ، وحدت ، پر و خالی ، حرکت و مکث در نماست .نورپردازی نمای ساختمان

2- برای طراحی نمای ساختمانی که در مجاورت یک بنای تاریخی قرار گرفته است بایستی از رنگ هایی استفاده گردد که موجب تضعیف هویت بنای تاریخی نگردد .

3- در طراحی نمای بیرونی ساختمان بهتر است از رنگ های متناسب با معماری بومی و اقلیمی منطقه استفاده شود. به عنوان مثال در منطقه شمیران رنگ های گرم و روشن رایج است.

4- در نورپردازی نما با استفاده از نور می توان بر المان های مختلف معماری مانند ورودی سواره و پیاده ، دست انداز بالکن ها ، ستون های نما ، سرستون ها ، پیش آمدگی نما ، تزئینات نما و قاب بندی نما تاکید کرد.

5- در نورپردازی نمای ساختمان های تجاری ، نورپردازی ویترین ها ، ورودی ها و تابلوهای تبلیغاتی اهمیت ویژه ای دارد.

6- نور تابلوهای تبلیغاتی بهتر است در داخل تابلو جاسازی شود.طرح نورپردازی نما

7- در طراحی نورپردازی نما بهتر است با انجام 3d مکس طرح نورپردازی را قبل از اجرا مشاهده و بررسی کرد.

8- طرح نورپردازی نما نباید مزاحمتی برای کاربری های داخل ساختمان ایجاد نماید.

رنگ بندی نما

رنگ در طراحی نما

طراحی 3d نورپردازی نما

 

 

 

 

 

 

 

نمونه کارهای طراحی نما

 

نمونه کارهای طراحی داخلی

 

  فراهانی   /   ارشد معماری

09121959319   /   66122845