درباره من

وحید فراهانی               1361

ارشد معمــاری دانشگاه تهـران

پایه 2 نظارت و طراحی معماری

نظام مهندســی استان تهــران

09121959319      66121664

وحید ماستری فراهانی

تخصص ها:

طراحی نما

طراحی محوطه

3D مکس

انیمیشن

فاز 2 معماری

اجرا

مهندس معمار ، طراح نما ،طراح داخلی ، 3D کار حرفه ای ، انیمیشن کار ، مهندس معمار 3D کار ، طراح معمار