طراحی نما منطقه 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 6 ، 7 ، 9 ، 10 ، 11 اخذ تائیدیه کمیته نمای شهرداری منطقه 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 6 ، 7 ، 9 ، 10 و 11 تهران

- طراحی نما منطقه 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 6 ، 7 ، 9 ، 10 ، 11 و اخذ تائیدیه کمیته نمای شهرداری منطقه 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 6 ، 7 ، 9 ، 10 ، 11 تهران

- طراحی نما و 3d ( تری دی مکس ) و تهیه آلبوم نما جهت ارائه و دفاع در کمیته نما

- مدت زمان مورد نیاز جهت طراحی و 3d مکس نما و تهیه آلبوم نما 2 یا 3 روزه

- دفاع از نمای طراحی شده در جلسه کمیته نما

- هزینه طراحی و 3D و تهیه آلبوم طراحی نما با توجه به ابعاد و اندازه نما تعیین می شود.مساحت نما ضربدر 5000 تومان + هزینه تائیدیه نما ( تمام مناطق 300 هزار تومان ، منطقه 1 ، 2 ، 3 ششصد هزار تومان )

 

فراهانی     09121959319 -   66122845

 

جهت مشاهده نمونه کارهای طراحی نما و  طراحی داخلی به منوی بالای صفحه مراجعه نمائید.

مدارک مورد نیاز جهت بررسی نما در کمیته نمای شهرداری که در یک هفته تهیه می شوند :

1- تصاویری از بناهای همجوار تا دو پلاک و بناهای شاخص محدوده تا شعاع 100 متری

2- تصاویر جانمایی طرح نمای پیشنهادی 3d در بین بناهای همجوار تا 2 پلاک

3- ارائه منطق و مفهوم نمای طراحی شده با کروکی دستی و متن توضیحی

4- نقشه موقعیت زمین در بین بناهای اطراف به همراه تصویر ترکیبی

5- نقشه اندازه گذاری شده نماها

6- تصاویر سه بعدی 3d مکس رنگی از نماهای پیشنهادی که از گذر دیده می شوند .

7- نمای نور پردازی شب

8- جزئیات اجرایی نما

 

نمونه کارهای طراحی نما

 

نمونه کارهای طراحی داخلی

 

  فراهانی   /   ارشد معماری

09121959319   /   66122845

 

طراحی نما

طراحی نمای ساختمان

طراحی نمای شهرداری

تائیدیه نمای ساختمان

طراحی نمای بیرونی ساختمان

طراحی نمای خارجی ساختمان

طراحی نما منطقه 1
تائیدیه نما منطقه 1

تائیدیه کمیته نما

طراحی نما منطقه 2
تائیدیه نما منطقه 2
اخد تاییدیه کمیته نما

طراحی نما منطقه 3
تائیدیه نما منطقه 3

مدارک کمیته نما
3d مکس رنگی نما

طراحی نما منطقه 6
تائیدیه نما منطقه 6

طراحی نما منطقه 7
تائیدیه نما منطقه 7

طراحی نما منطقه 9
تائیدیه نما منطقه 9

طراحی نما منطقه 10
تائیدیه نما منطقه 10

طراحی نما منطقه 11
تائیدیه نما منطقه 11