طراحی نما منطقه 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 6 ، 7 ، 9 ، 10 ، 11 اخذ تائیدیه کمیته نمای شهرداری منطقه 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 6 ، 7 ، 9 ، 10 و 11 تهران

- طراحی نما منطقه 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 6 ، 7 ، 9 ، 10 ، 11 و اخذ تائیدیه کمیته نمای شهرداری منطقه 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 6 ، 7 ، 9 ، 10 ، 11 تهران

- طراحی نما و 3d ( تری دی مکس ) و تهیه آلبوم نما جهت ارائه و دفاع در کمیته نما

- مدت زمان مورد نیاز جهت طراحی و 3d مکس نما و تهیه آلبوم نما 2 روزه

- دفاع از نمای طراحی شده در جلسه کمیته نما

- هزینه طراحی و 3D و تهیه آلبوم طراحی نما با توجه به ابعاد و اندازه نما تعیین می شود.مساحت نما ضربدر 5000 تومان + هزینه تائیدیه نما ( تمام مناطق 300 هزار تومان ، منطقه 1 ، 2 ، 3 ششصد هزار تومان )

 

نمونه کارهای طراحی نما

 

نمونه کارهای طراحی داخلی

 

  فراهانی   /   ارشد معماری

09121959319   /   66122845

 

جهت مشاهده نمونه کارهای طراحی نما و  طراحی داخلی به منوی بالای صفحه مراجعه نمائید.

مدارک و نقشه های مورد نیاز کمیته نما در تهران که در آلبوم کمیته نما با فرمت مصوب تهیه و به کمیته نمای شهرداری ارائه می شوند.

1- موقعیت ملک در طرح تفصیلی

2- عکس از وضع موجود ساختمان - طراحی نما - دفتر طراحی فراهانی

3- عکس هایی از ساختمان های همجوار تا دو پلاک با زاویه مناسب جهت جایگذاری طرح در میان آن - طراحی نما ساختمان

4- تصویر جانمایی 3d نما در میان ساختمان های همجوار - انجام 3dmax نمای ساختمان www.farahani3d.com

5- بیان ایده و اهداف طراحی نمای ساختمان به صورت کروکی و متن - نورپردازی نمای ساختمان

6- جانمایی طرح در میان همسایگی ها در سایت پلان - خدمات طراحی نما www.farahani3d.com

7- نقشه های فاز 2 نما به همراه جدول معرفی مصالح نما ( تمام نماهایی که از معبر قابل رویت است ) - دفتر طراحی نما

8- تصاویر 3d رنگی نماها - انجام طراحی نما

9- انجام 3d مکس نورپردازی شب نمای ساختمان ( اختیاری ) - شرکت طراحی نمای ساختمان دفتر طراحی و تری دی مکس فراهانی

10- نقشه معماری طبقات و برش های طولی و عرض - خدمات طراحی نمای بیرونی ساختمان

11- نقشه جزئیات اجرایی نما

12- برش از نما ( وال سکشن ) - انجام نقشه 3d نما فراهانی مهندس معمار طراح نما و 3d

13- CD مدارک ، نقشه ها و 3d نما به همراه آلبوم رنگی طراحی نما که شامل مدارک و نقشه های فوق است. - انجا

 

 

طراحی نما

طراحی نمای ساختمان

طراحی نمای شهرداری

تائیدیه نمای ساختمان

طراحی نمای بیرونی ساختمان

طراحی نمای خارجی ساختمان

طراحی نما منطقه 1
تائیدیه نما منطقه 1

تائیدیه کمیته نما

طراحی نما منطقه 2
تائیدیه نما منطقه 2
اخد تاییدیه کمیته نما

طراحی نما منطقه 3
تائیدیه نما منطقه 3

مدارک کمیته نما
3d مکس رنگی نما

طراحی نما منطقه 6
تائیدیه نما منطقه 6

طراحی نما منطقه 7
تائیدیه نما منطقه 7

طراحی نما منطقه 9
تائیدیه نما منطقه 9

طراحی نما منطقه 10
تائیدیه نما منطقه 10

طراحی نما منطقه 11
تائیدیه نما منطقه 11