طراحی نمای مغازه و تائیدیه کمیته نمای شهرداری ( اجرا یا بازسازی نمای تجاری )

مراحل طراحی نمای مغازه ( تجاری ) و اخذ تائیدیه کمیته نمای شهرداری ( مجوز زدن داربست و اجرای نما )

- هماهنگی در مورد مصالح نما و تابلو و ورودی و حداقل اندازه های مدنظر و اخذ تائیدیه نمای مغازه از کمیته نمای شهرداری هر هفته در کمیته نمای شهرداری منطقه

- بازدید از نما و اندازه گیری موجود نما و تهیه تصاویر مورد نیاز آلبوم نما ( دفترچه A3 نما و مهر و امضا شده توسط طراح )

- انجام طراحی و تریدی نما ؛ برای مقایسه و انتخاب بهتر 2 گزینه طراحی می شود.

- انجام اصلاحات احتمالی تری دی و تهیه نقشه های اجرایی و تهیه آلبوم نما

-حضور طراح در جلسه کمیته نمای شهرداری که هر هفته برگزار می گردد و انجام اصلاحات کمیته نما و اخذ تائیدیه که کارفرما با ارائه آن به ناحیه می تواند داربست زده و عملیات اجرای نما را آغاز نماید.

در زیر دو نمونه طراحی نمای مغازه به همراه تائیدیه ( مجوز بازسازی نما ) را ملاحظه می نمایید. بازسازی نمای تجاری قدیمی

 

09121959319 - 66122845

فراهانی / پایه 2 طراحی و نظارت معماری

 

طراحی نمای مغازه 2 نبش و تائیدیه کمیته نمای شهرداری

طراحی نمای مغازه با شیشه اسپایدر و سنگ تراورتن

طراحی نمای تجاری تمام شیشه

انجام طراحی تری دی و رندر نمای مغازه

انجام طراحی تریدی و انیمیشن نمای مغازه و تائید نما در شهرداری

 

مجوز اجرای نمای مغازه از شهرداری

طراحی نمای تجاری و مغازه در تهران

تهیه نقشه اجرایی نما

نقشه اجرایی نمای مغازه و ساختمان

 

 

فراهانی / ارشد معماری / پایه 2 نظارت و طراحی معماری

09121959319  -  66122845